ŻYCIORYS

Ludzi łączy lub dzieli nie przeszłość, lecz stosunek do przeszłości


Rok urodzenia: 1941 r.

Nauka:

W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej, a w 1964 roku studia historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską na temat Przebieg wojny krymskiej na łamach „Czasu” napisał pod kierunkiem prof. dra Henryka Wereszyckiego. W 1979 r uzyskał tytuł doktora za pracę pt. Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej napisaną pod kierunkiem prof. dra Wacława Długoborskiego.

Praca zawodowa:

W 1965 r. rozpoczął pracę w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jako asystent w Dziale Historyczno-Badawczym.

W 1995 stypendium naukowe Commission of the European Communities i 3 miesięczne studia w Oxfordzie pod patronatem Hebrew and Jewish Studies.

Jako starszy kustosz pełni funkcję kierownika Działu Historyczno-Badawczego.

Członek kolegium redakcyjnego Wydawnictwa Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Korespondent zagraniczny Revue d’Histoire de la Shoah Paryż.

Od 2008 r. na emeryturze.


Prace edytorskie:

Redakcja naukowa: Franciszek Piper, Teresa Świebocka, Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim 1993

Redakcja naukowa:Wacław Długoborski, Franciszek Piper, Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z historii obozu. Oświęcim 1995. (publikacja pięciotomowa).

Członek kolegium redakcyjnego publikacji: Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Bloomington and Indianapolis 1998. Yehuda Bauer, Raul Hilberg , Franciszek Piper.

Redakcja naukowa:Franciszek Piper, Irena Strzelecka, Księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do KL Auschwitz 1940-1944, Warszawa-Oświęcim 2000 (publikacja trzytomowa),

Redakcja naukowa:Franciszek Piper, Irena Strzelecka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940-1944. Warszawa – Oświęcim 2002 (publikacja pięciotomowa),

Redakcja naukowa: Franciszek Piper, Irena Strzelecka, Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944. Warszawa-Oświęcim 2006 (publikacja pięciotomowa).

powrót do strony głównej