Przypisy

 

1. Szczegółowo na ten temat: Henryk Świebocki, Auschwitz - czy w czasie wojny świat znał prawdę o obozie?, Zeszyty Oświęcimskie nr specjalny IV, Oświęcim 1992.wersja niemiecka: Auschwitz- Kannte die Welt schon während des Kriges die Wahrheit über das Lager? W: London wurde informiert...Berichte von Auschwitz-Flüchtlingen, Oświęcim 1997. 
2. Szczegóły na ten temat, patrz: Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Oświęcim 1992, wydanie niemieckie Die Zahl der Opfer von Auschwitz Aufgrund der Quellen und der Erträge der Forschung 1945-1990, Oświęcim 1993,
3. Wśród koszmarnej zbrodni. Notatki więźniów Sonderkommando, Oświęcim 1975. Wersja niemiecka: Inmitten des grauenvollen Verbrechens. Handschriften von Mitgliedern des Sonderkommandos Oświęcim 1996.
4.  Bliżej na temat szacunku komisji radzieckiej - Franciszek Piper, Ilu ludzi....
5.  Georges Wellers, Essai de détermination du nombre des morts au camp d'Auschwitz, in: "Le Monde Juif", Paris 1983, Nr. 112, S. 153.
6.  Franciszek Piper, Stan badań nad historią KL Auschwitz. Archiwum Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie, materiały z konferencji naukowej w dniach 16-18 lutego 1987 r. w Krakowie-Mogilanach.
7.  W: red. Y. Gutman i M. Berenbaum. Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Bloomington and Indianapolis 1994, s. 81-92.
8.  I. Trochanowski. Zadania Baubüro w KL Auschwitz Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem nr 18, Katowice 1993, s. 61-73 referat przedstawiony na sesji naukowej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
9.  G. Wellers, jw.; Raul Hilberg,Auschwitz and the "Final Solution" , W: Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Bloomington and Indianapolis 1994, ss. 81-92.; Franciszek Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Oświęcim 1992
10.  Jean C. Pressac, Die Krematorien von Auschwitz. Die Technik des Massenmordes. München Zurich1995, s. 202 (631 000- 711 000 zabitych).
11.  Igo Tochanowski, były więzień KL Auschwitz stosując tę metodę "przyjmowania" doszedł do liczby 4 351 000 zamordowanych w KL Auschwitz. Igo Trochanowski, jw. Jerzy Sawicki, Tomasz Szkul-Skjoedkrön i Władysław A. Terlecki, . Tam miała umrzeć Polska. Ilu ludzi zginęło w Konzentrationslager Auschwitz Nasz Dziennik (27 stycznia 2003 r. )
12.  4756 zwłok x 547 dni = 2 601 532
13.  Wspomnienia Rudolfa Hössa komendanta obozu oświęcimskiego, Warszawa 1965. s. 202.
14.  F. Meyer, jw. s. 631- "Eine Halbe Milion fiel dem Genozid zum Opfer". s. 641 - "...mutmasslich 510 000 Toten, davon wahrscheinlich 356 000 im Gas Ermordeten".
15.  F. Meyer, jw. s. 631.
16.  F. Meyer, jw. s. 639 "Die Diskussion um die Zahlen der Opfer von Auschwitz hat in den vergangenen Jahren weite Kreise gezogen und bislang zu keinem Resultat geführt".
17.  R. J. van Pelt nie określa bliżej, o jakie władze chodzi. Robert Jan van Pelt, The Case for Auschwitz, Bloomington and Indianapolis 2002.
18.  APMA-B, mikrofilm 1034,
19.  R.J. Van Pelt, jw. s. 350.
20.  Archiwum PMA-B Proces Hössa, t. 1. Zeznania opublikowane w : Zeszyty Oświęcimskie nr specjalny (II) Rękopisy członków Sonderkommando, Oświęcim 1971, s., 48.
21.  "W dniu 4 marca zatrudniono nas przy paleniu w generatorach... przy ruchu ciągłym krematorium spalały się dwa ładunki na godzinę ...Obercapo August ... nie pozwalał nam ładować do jednej retorty więcej jak troje zwłok... W kwietniu roku 1943 , było to w połowie miesiąca, przeniesiony zostałem do pracy w krematorium IV...następnie także w pierwszej połowie 1943 r. uruchomione zostało krematorium V a końcu krematorium III.". Jeśli zatem palono w jednej retorcie 2 zwłok - dzienna wydajność krematorium wynosiła 1440 (15 retort x 2 zwłok x 48 operacji spalania) jeśli 3 zwłok wówczas liczba ta wzrastała do 2160. (15 retort x 3 zwłok x 48 operacji). Archiwum PMA-B, Proces Hössa, t. 11.
22.  Wspomnienia Hössa, s. 201.
23.  Podobnie nie podważa wiarygodności tego pisma (jedna z kopii przechowywana jest w Niemczech Archiwum Domburg ND 4586) Jean C. Pressac. Jednak uznając, iż ze względów technologicznych krematoria te nie mogły uzyskiwać takiej przepustowości, twierdzi, że był to przejaw przechwałek SS ("wewnętrzne kłamstwo propagandowe SS"). F. Meyer, jw. s. 634.
24.  "...ein Brief des zum Bau in Auschwitz eingesetzten Oberingenieurs Kurt Prüfer aufgefunden, der mit dem 8. September 1942 datiert ist, also neun Wochen nach Bischoffs Schreiben und nach Fertigstellung der Krematorien, mithin aufgrund der ersten Betriebsergebnisse". F. Meyer, jw. , s. 634.
25.  Dokładny opis przebiegu tych prób znajduje się w zeznaniach członka Sonderkommando Henryka Taubera. Data rozpoczęcia prób jest potwierdzona zachowaną korespondencją władz obozowych w związku ze sprowadzeniem z Buchenwaldu kapo z tamtejszego krematorium Augusta Brucka.
26.  R.J van Pelt streszczając pismo mówi o dziennej przepustowości (daily incineration capacity), co zostało zinterpretowane przez F. Meyera jako przepustowość w ciągu 24 godzin..
27.  APMAB. Aktenvermerk, 13.3.1943 (Schätzung des Koksverbrauches für Krematorium II KGL nach Angaben der Fa. Topf u. Söhne )Erbauer der Öfen vom 11.3.1943.
28.  APMA-B, Mikrofilm 425.
29.  Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XIII, Warszawa 1960, s.160.
30.  Tamże s. 202.
31.  F. Meyer, jw. s. 635.
32.  Wspomnienia Rudolfa Hössa.s. 202.
33.  F. Piper, Zatrudnienie s. 393 faksymile dokumentu.
34.  APMA-B, Mikrofilm 442.
35.  J.C. Pressac, jw. s. 489: "According to the regulations, , we were supposed to charge the muffles every half hour (...) In principle he did not let us put more than three corpses in one muffle".
36.  Franciszek Piper, Die Zahl der Opfer von Auschwitz Aufgrund der Quellen und der Erträge der Forschung 1945-1990, Oświęcim 1993, s. 211. Zeznanie Szlamy Dragona.
37.  Wspomnienia Rudolfa Hössa, s. 209. (Opracowanie "Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej").
38.  Zeszyty Oświęcimskie nr specjalny IV, Oświęcim 1992, s. 169.
39.  David Olere, An artist in Auschwitz. Out of the Depts, Jerusalem 1997, s. 63.
40.  Czesław Ostankowicz, Isolierstation- Blok numer ostatni, Zeszyty Oświęcimskie, 8, 1964, s. 113-114. Rudolf Höss pisze natomiast iż wszystkich więźniów zmarłych w Brzezince grzebano lub palono na miejscu. ( według R. Hössa wszystkich - zmarłych i zabitych w Brzezince grzebano na miejscu w masowych mogiłach a od końca września 1942 r. palono na otwartym powietrzu).
41.  Jean Claude Pressac, Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers (New York, 1989), p. 132, 133. . Filip Müller, Eyewitness Auschwitz. Three Years in the Gas Chambers (New York, 1979), s. 39. O roli krematorium I w obozowym aparacie zagłady patrz: . Georges Wellers, "The Existence of the Gas Chambers" in The Holocaust and The Neo-Nazi Mythomania (New York, 1978), s. 110.
42.  Wykazy przywiezionych, patrz: F. Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz.
43.  Zgodnie z uchwałami konferencji , która odbyła się w Wiedniu w dniach 4-6 maja 1944 r., miano codziennie przywozić 4 pociągi liczące po 3000 ludzi Randolf Braham, The Destruction of Hungarian Jewry, New York 1963 s. 373.
44.  D.Czech, Kalendarium..., s. 780. "Die Nummern A-3103 bis A-5102 erhalten 2000 Juden, die aus den Transporten des RSHA aus Ungarn selektiert worden sind". 
45.  R. Braham, jw. s. 443. Faksymile dokumentu również w znanej autorowi publikacji: Franciszek Piper, Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Aufgrund der Quellen und der Erträge der 1945 bis 1990, Oświęcim 1993, s. 123.
46.  F. Meyer, jw. przypis 35.
47.  Szita Szabolcs (Utak a pokolbol. Magyar deportaltak az annektalt Ausztriaban 1944-1945, Kecskemet 1991, s. 21-22.
48.  Podobny błąd popełnił J. C. Pressac. któremu zresztą Meyer zarzuca, iż arbitralnie zawyżył liczbę Żydów węgierskich deportowanych do KL Auschwitz (240 000). J. C. Pressaca, który również negując dokumenty historyczne wylicza, iż do KL Auschwitz przywieziono 160 000 - 240 000 Żydów węgierskich. Liczba 160 000 wynika z przemnożenia liczby 53 ustalonych na podstawie Kalendarza... D. Czech adnotacji o zarejestrowaniu grup Żydów węgierskich (utożsamionych błędnie przez Pressaca z liczbą transportów) przez 3000 osób w transporcie. Liczba górna wynika z przyjętej przez Pressaca proporcji wyselekcjonowanych do przywiezionych 1:2, a zatem przy określeniu liczby wyselekcjonowanych na podstawie różnych hipotetycznych założeń na 80 000 liczba przywiezionych ogółem wynosi 240 000. J. C. Pressac, Die Krematorien,,,. s. 201.
49.  Frank Golczewski, Polen, (w): RE.Wolfgang Benz, Dimension der Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1991.
50.  Bundesgesetzblatt, Teil I, 16 October 1965, Verordnung über den Bau und Betrieb der Strassenbahnen (Strassenbahn-Bau-und Betriebsordnung - BOStrab) vom 31 August 1965, Sammlung des Bundesrechts, Bundesgesetzbl. 9234-2. (" Als Steheplatzfläche sind 0,125 m2 /Person anzunehmen".
51.  Jochen August, Das Konzentrationslager Auschwitz und die "Euthanasie-Anstalt Pirna -Sonnenstein, W; Sonnenstein Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweitz. Heft 3/2001 Pirna 2001, s. 51-94.
52.  Recenzja F. Piper: Jean Calaude-Pressac, Les crematoires d'Auschwitz. La maschinerie du meurtre de masse. CNRS Editions, Paris 1993. Zeszyty Oświęcimskie 21, 1995 s. 309-329.
53.  Sterbebücher von Auschwitz. Fragmente / Death Books from Auschwitz. Remnants / Księgi Zgonów z Auschwitz. Fragmenty. Bd. 1-3. München/New Providence/London/Paris 1995.
54.  Czesław Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970, t. II, s. 294.
55.  Raul Hilberg, Sonderzüge nach Auschwitz, Frankfurt am Main 1987.
56.  Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, t. XIII, Warszawa 1960, s. 160-161.
57.  Zesztyty Oświęcimskie 14, Oświęcim 1972, s. 57. D. Czech, Kelendarz wydarzeń..., s. 294.
58.  Wśród koszmarnej zbrodni. Rękopisy członków Sonderkommando. Oświęcim 1971, , s. 132.
59.  Tamże, s. 92.
60.  "Die Diskussion um die Zahlen der Opfer von Auschwitz hat in den vergangenen Jahren weite Kreise gezogen und bislang zu keinem Resultat geführt" F. Meyer, jw. s. 639.
61.  "...das Resultat dieser Studie mit mutmaßlich 510 000 Toten, davon wahrscheinlich 356 000 im Gas Ermordeten". F. Meyer, jw. s. 641.

 

powrót