Franciszek Piper

Fritjof Meyer, Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde. Osteuropa, 52, Jg., 5/2002, s. 631-641.

(artykuł recenzyjny)

 

W związku z napływającymi do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu prośbami o zajęcie stanowiska w sprawie artykułu dziennikarza niemieckiego Fritjofa Meyera, Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde. (Liczba ofiar Auschwitz. Nowe ustalenia w świetle nowo odnalezionych dokumentów), Osteuropa, (52, Jg., 5/2002, s. 631-641), zamieszczamy artykuł recenzyjny odnoszący się do tej publikacji autorstwa pracownika naukowego Muzeum Franciszka Pipera.
Powodem podjęcia recenzji artykułu, chociaż nie ma on charakteru naukowego, jest również fakt, iż czasopismo, w którym został zamieszczony posiada określoną renomę, wydawane jest od 52 lat przez stowarzyszenie Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V., którego zarządowi przewodniczy prof.dr. Rita Süssmuth, a w skład zarządu wchodzi ponadto dziewięciu innych znanych naukowców. Jak napisał F. Meyer w swym liście do Muzeum z 24 lipca 2002 r. redakcja Spiegla omówiła jego opublikowania.

 

powrót