POLEMIKI I OPINIE  1. Gdzie podziały się dwa miliony Żydów i Polaków, Trybuna 15 października 1999


  1. Odpowiedź z 25 lutego 2003 r. nie zamieszczona w „Naszym Dzienniku”, mimo wniosku w tej sprawie, na artykuł Jerzego Sawickiego, Tomasza Szkul-Skjoedkröna i Władysława A. Terleckiego


  2. Artykuł recenzyjny odnoszący się do publikacji dziennikarza niemieckiego Fritjofa Meyera "Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde." (Liczba ofiar Auschwitz. Nowe ustalenia w świetle nowo odnalezionych dokumentów)  3. Źródło 6 czerwiec 2004 - Odpowiedź na list czytelnika.  4. Dziennik Polski 22 luty 2005 - Pełny tekst odpowiedzi na list czytelnika.  5. Odpowiedź na artykuł Jerzego Sawickiego i Władysława A. Terleckiego opublikowany w „Naszym Dzienniku” 28-29 stycznia 2006.

 

powrót do strony głównej