Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Dr. Stanisław Biernacki, z recenzji maszynopisu książki .


(...) „ po raz pierwszy tak wyczerpująco zbadano źródła do historii Auschwitz, analizując liczbę ofiar Oświęcimia. Autor zresztą zachował dużą ostrożność przy wyciąganiu wniosków, wskazując, że ze względu na luki źródłowe są to liczby strat minimalnych. Dodatkowo należy wspomnieć, że wyniki badań dr. Pipera są zbliżone z wynikami badań historyków zachodnich, co potwierdza trafność zastosowanej metody badawczej i ustaleń autora” (...)

powrót