RECENZJE PRAC F. PIPERA


 

  1. Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły oboczej. Oświęcim 1981, ss. 484. Recenzja Danuta Kisielewicz, (W): Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 1983, s. 86-89.


  1. Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej. Oświęcim 1981, ss. 484. Recenzja – omówienie Stanisław Kłodziński, W: Przegląd Lekarski „Oświęcim” 1984, s. 53.


  1. Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Oświęcim 1992. ss.221 Recenzja prof. dr Zygmunt Mańkowski, W: Zeszyty Majdanka, tom XV, Lublin 1993


  1. Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Prof. dr. Czesław Łuczak, z recenzji maszynopisu książki


  1. Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Dr. Stanisław Biernacki, z recenzji maszynopisu książki .

powrót do strony głównej