Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Prof. dr. Czesław Łuczak, z recenzji maszynopisu książki


(...) „na temat liczby ofiar śmiertelnych w KL Auschwitz toczy się od chwili zakończenia drugiej wojny światowej kontrowersyjna dyskusja (...) Dobrze się więc stało, że do tej dyskusji włącza się z rozprawą naukową dr Piper, znakomity znawca tej problematyki. Przygotowana przez niego recenzowana rozprawa charakteryzuje się dobrym poziomem naukowym, odpowiada kompetentnie na dużą liczbę ważkich pytań badawczych, przynosi mnóstwo cennych informacji, w tym częściowo nieznanych także specjalistom (...) uważam przedstawioną rozprawę dr. Pipera za cenne osiągnięcie naukowe wnoszące trwały wkład do historiografii drugiej wojny światowej”(...)

powrót