KSIĄŻKI I INNE DRUKI ZWARTE


  1. * Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły oboczej. Oświęcim 1981, ss. 484. W językach angielskim i niemieckim: patrz niżej. Recenzja: Danuta Kisielewicz W: Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu, Łambinowicki Rocznik Muzealny, Opole 1983, s. 86-89. Recenzja: Stanisław Kłodziński, W: Przegląd Lekarski "Oświęcim" 1984, s. 53. Teksty recenzji - patrz dział: Recenzje.


  1. *Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz. Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990. Oświęcim 1992. ss.221. W językach angielskim (wersja skrócona) i niemieckim patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim. R e c e n z j a: Zygmunt Mańkowski, W: Zeszyty Majdanka, tom XV, Lublin 1993. Tekst recenzji - patrz Recenzja. Inne recenzje.- patrz dział: Recenzje.


  1. *Zagłada, t. III pracy zbiorowej Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu , Oświęcim 1995, ss. 218. W językach angielskim i niemieckim patrz publikacje w języku angielskim i niemieckim.


  1. Rola obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu w realizacji hitlerowskiej polityki eksterminacji ludności żydowskiej. Warszawa 1983, wyd. GKBZHwP ss. 14.


  1. Polacy w KL Auschwitz, Głosy Pamięci 8, Oświęcim 2012.
    W języku angielskim patrz publikacje w języku angielskim


  1. Żydzi w KL Auschwitz, Głosy Pamięci 9, Oświęcim 2015.
    W języku angielskim patrz publikacje w języku angielskim
Uwaga: pozycje oznaczone gwiazdką (*) dostępne są w sprzedaży na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau lub w księgarni wysyłkowej Argona-Jarden Sp. z o.o.
Jewish bookshop - Księgarnia Żydowska ul. Miodowa 41 - Szeroka 2 31-052 Kraków tel./fax: 012/421 71 66 e-mail:
jarden@nova.kki.krakow.pl  księgarnia internetowa: www.jarden.pl

powrót