WYBRANE TEKSTY


  1. Weryfikacja strat osobowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. (W): Dzieje Najnowsze, rocznik XXVI – 1994, 2. Ss. 15-25. (Referat wygłoszony na posiedzeniu Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk 3 grudnia 1993 r.).


  1. Przemówienie na uroczystości prezentacji „Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944.” Kraków Sukiennice 16 września 2002, (Tekst opublikowany: w Biuletynie Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, nr 44, 2003.)

  1. Przedmowa do polskiego wydania książki Bernarda Bruneteau, Wiek ludobójstwa, Mówią Wieki Warszawa 2005

  1. Przemówienie wygłoszone na uroczystości prezentacji „Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944.” - Radom 8 maja 2006

  1. Przemówienie wygłoszone na uroczystości prezentacji „Księgi Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny.” - Lublin, zamek, 28 października 2009

  1. Polska i Polacy w planach nazistowskich.

  1. Rola obozu koncentracyjnego Auschwitz w realizacji hitlerowskiej polityki wobec narodu polskiego

  1. Akcja dyplomatyczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie w celu ratowania przed zagładą więźniów KL Auschwitz w fazie likwidacji obozu („plan Molla”)

 


 

powrót do strony głównej